Condicions de compra

Les presents Condicions Generals de contractació regulen l'ús i la contractació de productes i serveis del lloc web joguineseducatives.cat, del qual Carolina Conde i Juncosa és titular, els drets i obligacions del propietari i els usuaris i les relacions entre ells. En realitzar qualsevol transacció el client accepta aquestes condicions.

Preguem que llegeixi atentament les presents condicions abans de realitzar la seva comanda ja que al fer-ho vostè queda vinculat per les mateixes.

Les presents condicions tindran un període de validesa indefinit i seran aplicables a totes les contractacions realitzades a través del lloc web joguineseducatives.cat. El prestador es reserva el dret de modificar unilateralment aquestes condicions.

Comanda i condicions particulars de venda
El client reconeix conèixer, en el moment de la realització de la comanda, les condicions particulars de venda (característiques, preu, quantitat, mides, qualitat del producte o productes contractats) i declara expressament acceptar sense cap reserva. El fet de realitzar una comanda a Joguineseducatives.cat implica l'acceptació dels preus, la descripció dels articles i les condicions generals de venda.

L'usuari pot afegir i eliminar productes de la cistella durant el procés de compra. La comanda es formalitza quan l'usuari accepta la comanda i clica el botó comprar a la pàgina de checkout, prèvia acceptació dels termes legals i les condicions generals de venda.

Un cop realitzada la comanda, Joguineseducatives.cat enviarà la confirmació per correu electrònic en un termini de 24 hores detallant els productes adquirits, les seves característiques, preus, i import total així com les dades per fer el pagament si fos per transferència. Si per algun motiu no es pogués confirmar una comanda, se li informarà el més aviat possible. La confirmació de la comanda és un comprovant de compra, la factura s'enviarà al cap d'una setmana per correu electrònic.

Els productes estan únicament disponibles a Espanya i estan subjectes a disponibilitat. Si no hi ha estoc, Si un producte no estigués disponible o no es pogués fabricar ho indicarem en el moment de realitzar la comanda o per correu electrònic. En aquest cas, Joguineseducatives.cat li oferirà la possibilitat de realitzar una comanda de productes substitutius o de reemborsar l'import abonat.

Enviaments i terminis de lliurament
El lliurament de les comandes es realitzarà en el domicili de lliurament especificat per l'usuari en el moment de realitzar la comanda, a excepció dels que seleccionin l'opció de recollida en el magatzem o en un punt pack. No es lliuraran comandes en apartats postals. Joguineseducatives.cat no assumeix responsabilitat en cas que les dades facilitades per l'usuari fossin inexactes o incompletes o el lliurament no pogués realitzar-se per causa alienes a l'empresa d'enviaments, assignada per a tal efecte, com ho és l'absència del destinatari.

Els enviaments de Joguineseducatives.cat es realitzen mitjançant diferents operadors logístics, en funció del pes i volum de les comandes. El termini de lliurament varia segons el tipus de producte, la destinació, el tipus d'enviament seleccionat i l'hora de recepció de la comanda.

Joguineseducatives.cat ofereix dos tipus de modalitats d'enviament: normal i urgent. En la modalitat d'enviament normal les comandes s'envien amb un servei de lliurament de 72 hores i en l'urgent amb un servei de 48 hores. A aquest període cal afegir el temps de fabricació o preparació de la comanda. El termini màxim de lliurament és de 8 dies laborables a partir de la confirmació del pagament. Aquests terminis són una estimació i poden variar per raons logístiques o de força major. Si per algun motiu no es pogués complir amb la data estimada, el nostre servei d'atenció al client li informarà el més aviat possible. Els retards en el lliurament no implicaran anul·lació de la comanda ni dret a indemnització.

Joguineseducatives.cat només opera a Espanya pel que els lliuraments s'efectuaran únicament en territori espanyol llevat de Illes Balears, Illes Canàries, Ceuta i Melilla.

Despeses d'enviament i recepció de les comandes
Joguines Educatives ofereix transport gratuït a Espanya peninsular per a les comandes superiors a 80 € més IVA. Per a les comandes que no superin aquest import, s'aplicarà un càrrec en concepte de despeses d'enviament.

Els ports derivats de les trameses dels articles adquirits quedaran reflectits en el moment final de la compra i dependrà de la modalitat escollida (normal o punto pack).

Per als enviaments a Illes Balears, Illes Canàries, Ceuta o Melilla, l'usuari haurà de contactar amb el servei d'atenció al client de Joguines Educatives per mail a hola@joguineseducatives.cat o per telèfon al 646626614 per rebre un pressupost.

El client es compromet a signar el full de recepció presentada pel transportista al realitzar el lliurament, reconeixent rebre el nombre de paquets indicats. Si el client detecta productes danyats o desperfectes durant el transport (paquet obert, cops, trencament d'embalatge, ...) ha de rebutjar el paquet, indicar-ho en el full de recepció i comunicar-ho el més aviat possible a Joguines Educatives 646.626.614.

Preu
Els preus dels articles i serveis estan indicats en euros (EUR) i inclouen l'IVA o altres impostos aplicables. Els impostos aplicats seran els vigents en la data d'acceptació de l'oferta i s'afegiran a l'import total de la comanda. Si hi ha un error en els preus publicats, Joguineseducatives.cat no estarà obligada a mantenir l'oferta i es reserva el dret a cancel·lar la comanda.

El material de decoració utilitzat en les fotografies no està inclòs en el preu.

Joguines Educatives es reserva el dret a modificar el preu de venda dels articles en qualsevol moment.

Condicions de pagament
Els clients hauran d'efectuar el pagament de les comandes mitjançant els sistemes de pagament que ofereix Joguineseducatives.cat: transferència bancària, targeta de crèdit i al comptat (en efectiu o per targeta de crèdit quan es compleixin determinades condicions). Joguineseducatives.cat es reserva el dret a canviar les modalitats de pagament. L'import total de la comanda ha de ser abonat per avançat, a excepció de societats i organismes que siguin clients habituals i que tinguin condicions especials de pagament, previ estudi pel departament financer. En els pagaments per targeta de crèdit, l'usuari garanteix que està autoritzat per al seu ús. En cas de denegació del pagament bancari, la comanda es cancel·larà automàticament, informant al client de la cancel·lació. Joguineseducatives.cat es reserva el dret a no acceptar pagaments amb determinades targetes de crèdit. Si la modalitat de pagament és a compte, Joguineseducatives.cat no enviarà els productes fins a rebre la confirmació del pagament. A més, Joguineseducatives.cat conservarà la propietat de la mercaderia fins que no s'efectuï el pagament complet i la mercaderia sigui rebuda pel client. Si no es realitza la transferència en un període de 7 dies la comanda quedarà cancel·lat. Només s'acceptarà el pagament al comptat per als productes en estoc amb recollida al magatzem. No s'acceptarà el pagament al comptat de productes fabricats a mida. Un cop rebuda la comanda, s'emetrà una factura per l'import confirmat a nom de la persona, societat o entitat registrada com a usuari i s'enviarà per correu electrònic en el termini d'una semana.Si no s'efectua el pagament dels productes en el termini de venciment, Joguineseducatives.cat exigirà seu abonament immediatament i iniciarà les accions judicials oportunes en cas de no satisfer-se.

Dret a devolució i reemborsamentGarantia
Joguineseducatives.cat garanteix la qualitat dels productes durant el període legalment establert a partir de la data de lliurament. En cas que un producte fos defectuós, Joguineseducatives.cat repararà o substituirà el producte o procedirà a la resolució del contracte si es fa la reclamació dins del termini legal. No obstant això, la garantia no serà vàlida si es produeixen deficiències o errors a causa d'un ús o manipulació indegut o negligent, manca de manteniment o cura, ni pel desgast ocasionat per l'ús normal del producte. Si el client considera que el producte no s'ajusta a les característiques o presenta defectes d'enviar un correu electrònic a hola@joguineseducatives.cat indicant les seves dades, número de factura i anomalia o dany detectat. Joguineseducatives.cat pot sol·licitar l'enviament de foto de els desperfectes. Els productes es consideren d'acord amb les característiques contractuals si s'ajusten a la descripció detallada per Joguineseducatives.cat i la qualitat específica, essent aptes per a l'ús a què es destina aquest tipus de productes. Si vol reclamar la garantia d'un producte Joguineseducatives.cat contacti amb el servei d'atenció al client per email hola@joguineseducatives.cat o per telèfon 646 626 614.

Dret a devolució i reemborsament
L'usuari disposarà d'un termini de 14 dies hàbils comptats a partir de la data de recepció del producte per a la devolució del mateix. Llevat que la devolució sigui realitzada per defectes en el producte, les despeses relatives a l'enviament seran assumits per part de l'usuari. Només s'acceptarà la devolució del producte si es troba en perfecte estat, dins del seu embalatge original, amb tots els accessoris i documents, sense haver estat utilitzat. No s'acceptaran devolucions de productes personalitzats o a mida excepte error de Joguines Educatives. Per tramitar la devolució s'ha d'enviar un email a hola@joguineseducatives.cat i, un cop acceptada, enviar el producte amb el seu embalatge original, accessoris i una còpia de l'albarà de lliurament o full de recepció. Quan s'hagi rebut la mercaderia, Joguineseducatives.cat comprovarà el seu estat i, si està correcta, ens posarem en contacte amb el client per enviar un altre producte o abonar l'import del producte retornat en la mateixa modalitat de pagament utilitzada en la comanda. Les despeses de devolució són a càrrec del client, excepte error de Joguineseducatives.cat. El reemborsament de l'import abonat s'efectuarà al cap de 48 hores de la confirmació de la devolució, encara que la recepció de l'import pot demorar-se a causa dels tràmits bancaris.


Enviaments nacionals

A domicili o Punto Pack.

Garantía de devolució

Tens fins a 14 dies per retornar-nos els productes.

Atenció al client

Assessorament personalitzat.

Producte afegit correctament al comparador